هاست لینوکس ایران دیتاسنتر داده پردازی ایران | تمامی قیمت ها به ریال هستند
پلن 1
490,000/yr
 • فضای دیسک 50 مگابایت

 • سرعت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه

 • ترافیک نامحدود

 • سیستم عامل لینوکس

 • تعداد سایت 1

 • تعداد ایمیل 1

 • تعداد زیر دامنه 1

 • دامنه Addons 0
پلن 2
690,000/yr
 • فضای دیسک 100 مگابایت

 • سرعت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه

 • ترافیک نامحدود

 • سیستم عامل لینوکس

 • تعداد سایت 10

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد زیر دامنه 1

 • دامنه Addons 0
پلن 3
1,090,000/yr
 • فضای دیسک 250 مگابایت

 • سرعت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه

 • ترافیک نامحدود

 • سیستم عامل لینوکس

 • تعداد سایت نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد زیر دامنه نامحدود

 • دامنه Addons 0
محبوب ترین
پلن 4
1,490,000/yr
 • فضای دیسک 500 مگابایت

 • سرعت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه

 • ترافیک نامحدود

 • سیستم عامل لینوکس

 • تعداد سایت نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد زیر دامنه نامحدود

 • دامنه Addons نامحدود
محبوب ترین
پلن 5
1,790,000/yr
 • فضای دیسک 1 گیگابایت

 • سرعت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه

 • ترافیک نامحدود

 • سیستم عامل لینوکس

 • تعداد سایت نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد زیر دامنه نامحدود

 • دامنه Addons نامحدود
پلن 6
2,390,000/yr
 • فضای دیسک 5 گیگابایت

 • سرعت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه

 • ترافیک نامحدود

 • سیستم عامل لینوکس

 • تعداد سایت نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد زیر دامنه نامحدود

 • دامنه Addons نامحدود
پلن 7
2,990,000/yr
 • فضای دیسک 10 گیگابایت

 • سرعت شبکه 1 گیگابیت بر ثانیه

 • ترافیک نامحدود

 • سیستم عامل لینوکس

 • تعداد سایت نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد زیر دامنه نامحدود

 • دامنه Addons نامحدود