تبلیغات در گوگل

دیتاسنتر داده پردازی ایران | تمامی قیمت ها به ریال هستند
 • پلن 1

  3,500,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 2000
  • حداکثر تعداد ورود کاربر
  • 400
  • متوسط تعداد ورود کاربر
  • نامحدود
  • حداکثر کلید واژه
  • نامحدود
  • مدت نمایش
  • حداقل 1 سنت
  • هزینه هر کلیک
  • خیر
  • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  • بلی
  • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  • بلی
  • دریافت گزارش لحظه ای
  • بلی
  • دریافت گزارش روزانه از گوگل
  • بلی
  • مدیریت زمان و بودجه
  • بلی
  • مشاوره سئو رایگان
  • بلی
  • امکان نمایش در سایت هایی مانند جیمیل
  • بلی
  • تبلیغات موبایل
  • بلی
  • گوگل فارسی
  • 20 دلار یا 72 درهم
  • اعتبار
 • پلن 2

  5,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 3000
  • حداکثر تعداد ورود کاربر
  • 600
  • متوسط تعداد ورود کاربر
  • نامحدود
  • حداکثر کلید واژه
  • نامحدود
  • مدت نمایش
  • حداقل 1 سنت
  • هزینه هر کلیک
  • خیر
  • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  • بلی
  • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  • بلی
  • دریافت گزارش لحظه ای
  • بلی
  • دریافت گزارش روزانه از گوگل
  • بلی
  • مدیریت زمان و بودجه
  • بلی
  • مشاوره سئو رایگان
  • بلی
  • امکان نمایش در سایت هایی مانند جیمیل
  • بلی
  • تبلیغات موبایل
  • بلی
  • گوگل فارسی
  • 30 دلار یا 108 درهم
  • اعتبار
 • پلن 3

  8,000,000 ریال به صورت یک بار
  سفارش دهید
  • 5000
  • حداکثر تعداد ورود کاربر
  • 1000
  • متوسط تعداد ورود کاربر
  • نامحدود
  • حداکثر کلید واژه
  • نامحدود
  • مدت نمایش
  • حداقل 1 سنت
  • هزینه هر کلیک
  • خیر
  • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
  • بلی
  • اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ
  • بلی
  • دریافت گزارش لحظه ای
  • بلی
  • دریافت گزارش روزانه از گوگل
  • بلی
  • مدیریت زمان و بودجه
  • بلی
  • مشاوره سئو رایگان
  • بلی
  • امکان نمایش در سایت هایی مانند جیمیل
  • بلی
  • تبلیغات موبایل
  • بلی
  • گوگل فارسی
  • 50 دلار یا 180 درهم
  • اعتبار